Vikten av att läsa

Att det är bra att läsa i allmänhet och särskilt att läsa för barn visste du kanske, men varför är det så bra?

Att läsa för barn redan från en tidig ålder har många fördelar: barnen lär sig kommunicera, får större ordförråd och ser läsning som en naturlig del av vardagen. I skolåldern innebär det att läsning kan komma lättare vilket är användbart i alla skolämnen, från matematik till naturvetenskap, eftersom läsning är en förutsättning för att tillgodogöra sig kunskap. 

Att läsa innebär att lära känna världen runtom sig, att förstå andra människor och uppleva olika perspektiv. Detta i sin tur ökar den emotionella intelligensen. 

Ytterligare fördelar med läsning är att det kan hjälpa till med avslappning, att komma till ro och att lindra stress. Och inte minst - att bli berörd, få skratta och vilja läsa mer!

Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?

Se filmen på olika språk här