Utställningar

Ansvarig för utställningarna är Borlänge konstförening i samarbete med Kulturenheten.