Skolbibliotekscentral för grundskolan

Finns på Borlänge bibliotek, Sveatorget 5. Här finns bokpoolen med gruppuppsättningar för grundskolan, böckerna kan lånas av lärare inom grundskolan i Borlänge.

Kontaktuppgifter till skolbibliotekscentralen

e-post: biblioteket@borlange.se

telefon: 0243-743 90

Lånetiden är 8 veckor. Du kan beställa böcker via e-post eller telefon.

Beställ böckerna minst en vecka innan du vill ha dem. Böckerna kommer till din skola med internposten eller kan efter överenskommelse hämtas på Borlänge bibliotek.

Depositionerna du kan beställa gäller gruppuppsättningar. Önskar du enstaka exemplar vänd dig till ditt eget skolbibliotek, eller kom själv till huvudbiblioteket och låna.

Du kan söka efter bokpoolens böcker i bibliotekets katalog på bibliotek.borlange.se

För hjälp med vilka uppgifter du behöver lämna se: 

Skolbibliotekscentralen tar gärna emot önskemål om inköp av gruppläsningsböcker av grundskolelärare inom Borlänge kommun.

Bokpoolens böcker, länkar till bibliotekskatalogen

Länkarna ger en lista över bokpoolens böcker, för att se antal, klicka på varje titel. Vid frågor kontakta skolbibliotekscentralen.

Skönlitteratur:

Kapitelböcker och bilderböcker för yngre barn

Böcker för mellanåldern

Ungdomsböcker i bokpoolen

Faktaböcker:

Allmänt och blandat

Språk

Arkeologi

Historia

Biografier

Teknik, datorer, fordon, återvinning

Lantbruk, husdjur

Idrott

Naturvetenskap

Kroppen

Böcker på andra språk än svenska:

Böcker på engelska

Böcker på arabiska

Böcker på dari

Böcker på somali

Böcker på kurdiska

Välkommen med din beställning!