Sagostunder

Förskollärarna Christina och Yvonne bjuder in alla 5-åringar i kommunens förskolor till sagostunder.

De arbetar läsfrämjande med barnen som får kliva in i sagans värld och uppleva en magisk stund.

Under sagostunden får barnen lyssna till en saga som ramas in av rim, ramsor eller musik. Tillsammans upptäcker vi fantasins möjligheter.

Barnen får också lära känna barnavdelningen och låna böcker.