Projekt - Stärkta bibliotek

Stärkta bibliotek innebär att Kulturrådet på regeringens uppdrag delar ut bidrag till bibliotek i hela landet. Syftet med bidragen är att öka bibliotekens utbud och tillgänglighet – att nå fler och öka inkludering och delaktighet.

År 1
Borlänge bibliotek ansökte om medel från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek för att göra en kartläggning av behoven av biblioteksverksamhet bland befolkningen i Västra Borlänge.
Västra Borlänge är ett segregerat och socioekonomiskt utsatt område. Målgruppen för kartläggningen var ”boende i Västra Borlänge”, vilket här avser personer med annat modersmål än svenska.

Det visade sig i kartläggningingen att det fanns en rad barriärer för att använda biblioteket för denna målgrupp. Barriärer som att man inte känner till biblioteket, vad som finns och erbjuds gratis här. Förtroende för biblioteket finns då heller inte och dessutom är läsintresset och läsvanan låg. Vissa länder, som till exempel Somalia, har en muntlig berättartradition och vi fick också veta att få läser skriftlig information. Många känner inte till att det är viktigt att läsa för språkinlärningen eller att det är viktigt att läsa för barnen. Läslusten har aldrig väckts. 

Vi fick i kartläggningen veta att ett sätt att överkomma dessa barriärer är att ta hjälp av en så kallad brobyggare, som är förtroendeingivande, kan språket och kulturen samt har ett stort kontaktnät på området.

År 2
Inför nästa år ansökte vi således medel för att anställa en somalisktalande brobyggare, eller biblioteksguide som vi valde att kalla rollen. Att vi valde en somalisktalande guide beror på att Somalia är det land som de flesta personer i Borlänge med utländsk bakgrund kommer ifrån. Somalia är också ett land där utbildningssystemet slagits i spillror på grund av inbördeskrig, därför har många en extra lång väg för att ta sig in i det svenska samhället.

I augusti 2020 började Ugbad Ali som biblioteksguide hos oss. Ugbad har haft pass i biblioteket som extraresurs och haft aktiviteter som läxhjälp och bokcirkel samt varit ute och informerade på andra verksamheter.

I och med att Corona-situationen förvärrades kunde vi dock inte genomföra allt som var tänkt. Ugbad fick ställa om till digitala aktiviteter och vi arrangerade även digitala föreläsningar och sagostunder för målgruppen.

Under året satsade vi även på att ta fram stödmaterial på bibliotekets hemsida, genom att skapa en Ny i Sverige flik med tips på böcker, användbara länkar och instruktionsvideor på flera språk för att använda bibliotekets digitala tjänster. Ugbad översatte instruktionsfilmer till somaliska.

Högskolan Dalarna och Länsbibliotek Dalarna har utfört följeforskning på vårt år med en biblioteksguide och en rapport ska komma inom kort. Rapporten kommer även att innehålla en modell som andra bibliotek kan använda i sitt arbete.

År 3
Nu är vi inne på vårt tredje år med Stärkta bibliotek och har anställt en ny biblioteksguide - Suzaana Abukar. Biblioteket anordnar språkcafé, trafikkunskap på lätt svenska, lättlästa bokcirklar och läxhjälp. Just nu planerar vi en insats som vi kallar Sommarläsning, där vi kommer arbeta läsfrämjande i Västra Borlänge under sommarlovet.

Johanna Nordström, projektledare Borlänge bibliotek
Lisa Wessberg, bibliotekarie & projektledare, Borlänge bibliotek

Film om: År 1

Film om hur vi gick tillväga

                                                                

Ugbad Ali
  

Film om: År 2

Läs om år 2 på Kulturrådets hemsida

            

Suzaana Abukar