Digitala tips

Förstoringsglas
Källkritik

Vilken information är sann och vilken källa går det att lita på?

Skolverket - källkritiska frågor

Program från UR (Utbildningsradion)

Digiteket - källkritik

Krisinformation - källkritik

Internetstiftelsen - källkritik                                                                                      
                               

Digital kompetens 
Veta

Internetstiftelsen - Lektioner i digital kompetens 

Statens medieråd - medie- och informationskunnighet (MIK)       

        

Sök jobb på nätet
Arbeta vid dator

Digitala jag - Din utbildning i digitala vardagskunskaper                                                                                                               

Digitala ord
Skriva

Ordlista - Internetstiftelsen 

Digital säkerhet & integritet
Hänglås

Hur ska du agera för att vara säker i en digitaliserad världd

Internetstiftelsen - IT-säkerhet

Internetstiftelsen - integritet på nätet

Krisinformation - informationssäkerhet

Digitala jag - Säkerhet och integritet

Stockholms Stadsbibliotek - 8-dagars Data detox 

Program från UR (Utbildningsradion)

Digiteket - kortfilmer om säkerhet & integritet

             

Betaltjänster
Bankkort

På flera olika språk:
Länsstyrelsen Dalarna - Kom igång med betaltjänster

                                                              

Sociala medier
Surfplatta

Program från UR (Utbildningsradion)

Digitala resurser - Säters bibliotek

Digitala jag - Din utbildning i vardagskunskaper

Bilder: Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten