Länkar för dig som är ny i Sverige

Digitala böcker
Ljud
Bok

Appen Biblio - e-böcker och e-ljudböcker via ditt bibliotekskort 

Världens bibliotek 

International children's digital library - barnböcker från hela världen

Afrikanska berättelser- text och ljud på flera olika språk

World Stories - berättelser för barn och unga

Unite for Literacy - bilderböcker att lyssna på

                   

Radiorogram och teater
Radio
Teater

Folksagor i världen - från UR

Teater på arabiska - från Arabiska teatern

Språkresan - hör personer som lärt sig svenska som andraspråk   

  

Jobba och bo i Sverige
Arbeta vid dator

Informationsverige - information om det svenska samhället

Jobskills - översätt ditt CV  

Film om att skriva CV - från Arbetsförmedlingen     

                                          

Digitala kunskaper 
Surfplatta

Vill du öva upp dina digitala kunskaper?
Kolla in bibliotekets sida: Digitala tips              

Träna svenska
Svenska

Hej svenska

Lexin bildteman - lyssna på ord

Lexin - lexikon på femton minoritetsspråk

Övningsmästaren - öva svenska och flera andra ämnen

Swedish for all - träna svenska

Studera svenska på Internet - länksida
     
      

Barns språkutveckling
Barn

Hitta språket - Kodknäckarna - små barns språkutveckling
         

Nyheter och tidningar
Nyheter
Dagstidning

Radio Sweden på lätt svenska

SVT Nyheter på lätt svenska 

PressReader - tidningar och tidskrifter via ditt bibliotekskort 

Bilder: Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten