Digitala tips

Här finns nyttig information, användbara lathundar och länkar för dig som vill lära dig mer om källkritik, digital säkerhet och digitala tjänster!

Förstoringsglas
Källkritik

Vilken information är sann och vilken källa går det att lita på?

Program från UR (Utbildningsradion)

Statens medieråd - källkritik

Digiteket - källkritik

Krisinformation - källkritik

Internetstiftelsen - källkritik

                                                                                      

Digital säkerhet & integritet
Hänglås

Hur ska du agera för att vara säker i en digitaliserad värld?

Program från UR (Utbildningsradion)Digiteket - kortfilmer om säkerhet & integritetInternetstiftelsen - IT-säkerhet

Internetstiftelsen - integritet på nätet

Krisinformation - informationssäkerhet

Digitala jag - Säkerhet och integritet

8-dagars Data detox - från Stockholms Stadsbibliotek

Program från UR (Utbildningsradion)

Digiteket - kortfilmer om säkerhet & integritet

Betaltjänster
Bankkort

På flera olika språk:
Länsstyrelsen Dalarna - Kom igång med betaltjänster

                                                   

Sök jobb på nätet

Digitala jag - Din utbildning i digitala vardagskunskaper

                                                              

Sociala medier
Surfplatta

Program från UR (Utbildningsradion)

Digitala resurser - Säters bibliotek

Digitala jag - Din utbildning i vardagskunskaper

                                                                                

Digital kompetens 

Internetstiftelsen - Lektioner i digital kompetens 

Statens medieråd - medie- och informationskunnighet (MIK)                                                                                                                                                       

Digitala ord

Ordlista - Internetstiftelsen 

Bilder: Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten