Kvinnor i centrum

Lördag 11 mars

Författaren Peimaneh Mollazehi skriver på svenska, persiska och sitt
modersmål baluchiska – ett språk som inte får undervisas i skolorna i Iran. Den riktiga solen är hennes debutroman och utspelar sig just i Baluchistan. Hon har också skrivit bilderboken Azins längtan.

Peimaneh Mollazehi engagerar sig i människorättsfrågor och pratar särskilt gärna om kvinnor och barns rättigheter i länder som Iran. 

Kl. 14.00: Författaren Peimaneh Mollazehi håller i en workshop för barn, där hon läser ur sin barnbok och barnen får illustrera berättelserna.

Kl. 15.30: Peimaneh Mollazehi föreläser om kvinnors och barns rättigheter och om sina egna upplevelser av att leva som kvinna i Iran.

Plats: CTH:s lokal, Vattugatan 3

Arrangörer: Borlänge bibliotek, ABF, Internationella kvinnoföreningen
Fri entré. Ingen föranmälan.

Peimaneh Mollazehi

Fotograf: Stefan Tell