Inläsningstjänst

Synskadade är välkomna att vända sig till biblioteket för att få kortare inläsningar gjorda på Daisyskiva.

Kontakta Inga-Lisa Halse på telefon 0243-660 36 eller bibliotekets information på telefon 0243-743 90 för att få veta mer.