Inköpsförslag

Gör gärna ett inköpsförslag om du saknar något på våra hyllor. Vi köper in många inköpsförslag, men har begränsningar i inköp av kurslitteratur, avancerad facklitteratur samt titlar om ämnen där vi redan har ett brett urval.

Om en titel är alltför specialiserad för ett folkbibliotek eller väldigt svår att få tag i kan vi fjärrlåna från ett annat bibliotek i stället.

Nu fungerar formuläret!

Formulär för inköpsförslag