Inköpsförslag

Vi tar mer än gärna emot inköpsförslag om du saknar något på våra hyllor!

Många inköpsförslag beviljas. Om en titel är alltför specialiserad för ett folkbibliotek eller väldigt svår att få tag i, kan vi fjärrlåna från ett annat bibliotek.

Formulär för inköpsförslag