GDPR

Hallå där!

Den 25 maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft. Det är en EU-lag som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Vi på biblioteket har förberett oss för den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har arbetat med att utveckla och säkerställa våra rutiner för att dina personuppgifter ska behandlas på bästa och säkrast möjliga sätt. Visste du förresten att dina lån omfattas av sekretess? Även där har vi arbetat med våra rutiner för att skydda dig som låntagare.

Här är något av det du som låntagare kommer att märka av:

  • Barn kan själv teckna lånekort från 13 års ålder vid uppvisande av legitimation
  • Det blir större krav på legitimering eller uppvisande av lånekort för att kunna låna
  • Vill du att någon annan ska låna åt dig behöver du skicka med ditt lånekort eller din legitimation
  • Reserverade böcker hämtas ut enligt ett löpnummersystem och reservationsnumret skickas ut med reservationsmeddelandet.

Vi vill skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som låntagare. Vi behöver därför dina personuppgifter för att du ska kunna låna böcker och använda våra digitala tjänster och automater, men också för att vi ska kunna påminna dig om när lånetiden är på väg att gå ut, skicka aviseringar och eventuella ersättningskrav.

Personuppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i biblioteksdatasystemet och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

För mer information om GDPR, kontakta biblioteket eller vänd dig till kommunens dataskyddsombud.