De nationella minoritetsspråken

På biblioteket kan du hitta medier på minoritetsspråken men också information om språken och om de nationella minoriteterna. För oss på biblioteket är det viktigt att arbeta för minoriteternas rätt att läsa på sitt språk.

Minoritetsspråken

Sverige har alltid varit flerspråkigt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits i landet under mycket lång tid. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Dessa grupper utgör de svenska minoriteterna.

De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, tornedalsfinska - meänkieli, romani och jiddisch. Du kan läsa mer om sverigefinsk litteratur och kultur här

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande. Grundskyddet omfattar alla minoritetsgrupperna.

Borlänge kommun är finskt förvaltningsområde, vilket innebär att personer som talar finska utöver grundskyddet har ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter. Läs mer om finskt förvaltningsområde här                                                            


Litteratur

På biblioteket kan du hitta medier på minoritetsspråken. Hittar du inte det du söker?
Gör ett inköpsförslag 
så kan biblioteket köpa eller låna in böcker! 

Se en film om hur du gör ett inköpsförslag eller ett fjärrlåneönskemål.

För att hitta det du söker kan du filtrera sökningen genom knapparna under Filtrera din sökning. Under Medietyp kan du välja bok eller till exempel film. Under Målgrupp väljer du vuxna eller barn.              

Böcker på:

Jiddisch

Meänkieli

Romani

Nordsamiska

Lulesamiska

Sydsamiska

                                       

Böcker om minoriteter

Visa fler titlar...

Länkar: 

Bläddra - app med e-böcker på de nationella minoritetsspråken

Information om nationella minoriteter

Minoritet.se

Litteratur på de fem nationella minoritetsstpråken - från Kulturrådet

Institutionen för språk och folkminnen

UR play - sagor och annat på de nationella minoritetsspråken

Undervisningsmaterial från Skolverket       
       

Jiddisch
Fria resurser

Digital Yiddish Library gratis e-tjänst 

Judiska biblioteket litteratur på jiddisch. 

Jiddischförbundet

Barnsånger              

                
Meänkieli
Met Nuoret - organisation för unga

Norrbottens resurscentrum för litteratur 

Sveriges Tornedalingars Riksförbund

                   
Romani
Lästips från Minabibliotek - från folkbiblioteken i Västerbotten

Romafacts - om romsk litteratur

Romani writers

Dikko - webbtidning         
 
                                
Samiska
Norrbottens resurscentrum för litteratur

Samer.se

Samiskt språkcentrum

Samisk bibliotekstjeneste - om nyutgiven samisk litteratur, drivs av Troms fylkesbibliotek i Norge