Före 1972

Omkring år 1970 fick många svenska städer nya och rymliga stadsbibliotek.

1972 var det Borlänges tur. Det tidigare biblioteket på Trädgårdsgatan hade blivit alldeles för trångt. Besöksantalet och lånesiffrorna hade ökat kraftigt under 1960-talet. Nya lokaler var nödvändiga. Det gamla Konsumvaruhuset vid Sveatorget fick bilda stommen till det nya biblioteket. Biblioteket skulle vara öppet för alla kulturyttringar och nå alla grupper. Finkultur-stämpeln skulle undvikas, det var en tanke i tiden.

Det nya biblioteket blev ett av Borlänge stads största byggprojekt i centrum. För att finansiera bygget bildades bolaget Borlänge Centrum AB med statliga Systembolaget som delägare till hälften. I och med den nya biblioteksbyggnaden återtog Sveatorget sin tidigare position som centrum i Borlänge stad. Under de första åren inrymdes systembolag, bank och kontors-lokaler i bibliotekshuset.

Arkitekt Åke Temnerud ville ge biblioteket ett tidlöst intryck med mycket ljus och klara färger. Husets fasad bestod av plastbelagd plåt specialtillverkad på Domnarvets järnverk. Botten-våningen täcktes av svart granit och glas. Inne i lokalen strömmade ljuset ner från den stora plastkupolen. Den höga takhöjden och spiraltrappan i mitten gav biblioteket dess karaktär. Byggnadsstilen var funktionalism.

Den 20 juni 1972 invigdes biblioteket och köerna ringlade långa. Invigningstalare var undervisningsminister Sven Moberg. Författarna Folke Fridell och Katarina Taikon framträdde. För den musikaliska underhållningen stod Borlänge-orkestern Verkstadsjazz.

 

Fotografier från utställningen om tiden före 1972:

Läs vidare:

BORLÄNGE BIBLIOTEK 50 ÅR VID SVEATORGET

FÖRE 1972

BIBLIOTEKSHUSET

1970-TAL

1980-TAL

1990-TAL

2000-TAL

2010-TAL

2020-TAL