Bokprat och biblioteksvisningar

Barnbibliotekarien bjuder in alla barn i åk 2 och åk 4 till bokprat och biblioteksvisningar på Borlänge bibliotek.

För att väcka läslust får barnen tips på nya barn- och ungdomsböcker i olika genrer. I samband med besöket visas barnavdelningen och olika medier som daisy och talböcker, ljudböcker, filmer, serier, tidskrifter och tv-spel.
Även faktaböcker och böcker på olika språk visas. Avslutningsvis får alla barnen låna böcker.

Barnen i din närhet behöver böcker...
... för att få glädje och upplevelser
... för sin språkliga utveckling
... för att bättre förstå sig själv och andra
... för att få och söka kunskap om världen