Bibliotekshuset

Omkring år 1970 fick många svenska städer nya och rymliga stadsbibliotek.

1972 var det Borlänges tur. Det gamla Konsumvaruhuset vid Sveatorget fick bilda stommen till det nya biblioteket. 
Det nya biblioteket blev ett av Borlänge stads största byggprojekt i centrum. 

Arkitekt Åke Temnerud ville ge biblioteket ett tidlöst intryck med mycket ljus och klara färger. Husets fasad bestod av plastbelagd plåt specialtillverkad på Domnarvets järnverk. Botten-våningen täcktes av svart granit och glas. Inne i lokalen strömmade ljuset ner från den stora plastkupolen. Den höga takhöjden och spiraltrappan i mitten gav biblioteket dess karaktär. Byggnadsstilen var funktionalism.

 

Fotografier från utställningen om bibliotekshuset:

Läs vidare:

BORLÄNGE BIBLIOTEK 50 ÅR VID SVEATORGET

FÖRE 1972

BIBLIOTEKSHUSET

1970-TAL

1980-TAL

1990-TAL

2000-TAL

2010-TAL

2020-TAL