2020-tal

2020 började med full aktivitet innan en ny pandemi bredde ut sig.

2020 kom Agneta Pleijel på författarbesök.

2020 berättade Lars Moberg om sitt arbete som utrikeskorrespondent i Kina.

2020 ges möjligheten att betala med Swish på biblioteket.

I mars 2020 tvingades biblioteket bromsa aktiviteter och öppettider efter att flera i personalen fått stanna hemma med sjukdomssymptom. Under pandemin fick biblioteket ändra om
verksamheten. Tjänsten Boken kommer utökades till alla personer i riskgrupp. Det fanns också möjlighet att hämta sina lån utanför biblioteket. Under en period stängde biblioteket också, förutom för att komma och hämta reserverade böcker.

2020 anställdes en somalisktalande biblioteksguide under ett år genom projektet Stärkta
bibliotek, en satsning som finansieras av Kulturrådet. Biblioteksguiden ska arbeta
läsfrämjande och uppsökande samt finnas som en resurs på biblioteket för de som vill ha hjälp på somaliska och arabiska. Biblioteket har sedan blivit beviljade medel för att fortsätta projektet fram till augusti 2023.

2021 kom Elvira Birgitta Holm på författarbesök.

2021 fick Möjligheternas café på biblioteket stänga efter konkurs.

2021 kom beslut om att Jussi Björlingmuséet skulle flytta från Liljeqvistska parken och
inrymmas i biblioteket. Förslag har funnits om att flytta museet till både det
planerade kulturhuset i Galaxen, CTH-huset och BoMo (Borlänge Modern). Kommunen sa dock upp BoMo: s lokaler. Flytten av muséet skapar debatt.

2021 tog biblioteket fram en ny biblioteksplan för 2022-2025, som godkändes av Kultur och
Fritidsnämnden.

2022 börjar lokaler i biblioteket förberedas för delar av Jussi Björlingmuséet.

2022 väntar biblioteket på beslut kring kulturhusplanerna, dit biblioteket i så fall ska flytta. 

 

 Fotografier från utställningen om 2020-talet:

Läs vidare:

BORLÄNGE BIBLIOTEK 50 ÅR VID SVEATORGET

FÖRE 1972

BIBLIOTEKSHUSET

1970-TAL

1980-TAL

1990-TAL

2000-TAL

2010-TAL

2020-TAL

 

 

Texter från utställningen om 2020-talet: