2010-tal

Under 2010-talet byts lånedisken ut och byter plats. På platsen där lånedisken stod står nu utlåningsapparaten. Det görs även ett mattbyte på vuxenavdelningen.

Kring 2010 lanserades Egen nedladdning för talbokslåntagare via datorer, smarta telefoner och surfplattor med tjänsten Legimus.

2011 skaffade biblioteket en Facebook-sida.

2013 uppdaterades Bibliotekslagen. Ett nytt inslag var att ”folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.”

2013 stängdes biblioteksfilialen i Domnarvet ner.

2014 skaffade biblioteket Instagram.

2014 kom förslag från Kommunstyrelsen om ett kulturhus i Liljanhuset.

2016 gjorde Kristina Sandberg ett författarbesök på biblioteket.

2016 stängdes biblioteksfilialerna i Fornby och Idkerberget ner.

2018 kom en utlåningsapparat på vuxenavdelningen.

2018 fick biblioteket en surfplatta för taltidningen på vuxenavdelningen.

2018 togs problem med ventilationen på biblioteket upp i Dala Demokraten under
sommaren. Det var mellan 28 och 30 grader i vissa arbetsrum.

2019 Beslutade biblioteken i Dalarnas 15 kommuner att gå ihop i ett samarbete  –
Dalabiblioteken. Biblioteken i Dalarna ska få ett gemensamt lånekort samt en gemensam webbplats där det går att beställa medier från alla länets bibliotek.

2019 fick biblioteket ett populärt besök av Nassim al Fakir.

2019 startade IT-hjälpen, ett samarbete med elever från Helixgymnasiet (nu NTI-gymnasiet).

2019 genomfördes en kartläggning av biblioteksknutna behov i västra Borlänge, genom
projektet Stärkta bibliotek. Ett projekt som finansierades med medel från Kulturrådet.

2019 införde biblioteket kopieringskort.

2019 slutade biblioteket att ta emot kontanter, vilket skapade debatt.

 

Fotografier från utställningen om 2010-talet:

 

Läs vidare:

BORLÄNGE BIBLIOTEK 50 ÅR VID SVEATORGET

FÖRE 1972

BIBLIOTEKSHUSET

1970-TAL

1980-TAL

1990-TAL

2000-TAL

2010-TAL

2020-TAL

 

 

Texter från utställningen om 2010-talet: