2000-tal

2000 rapporterades åter en tillbakagång av utlåning av böcker på biblioteket, samtidigt som datoranvändningen ökade.

Under 2000-talet flyttade Domnarvets filial in på Domnarvets skola, som då blev ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Flytten till skolan medförde en ökning i utlånings-statistiken på filialen i Domnarvet.

2000 kunde man utföra tjänster i bibliotekets katalog hemifrån. Tack vare datasystemet Book it kunde nu låntagare låna om, reservera böcker samt även prenumerera på
information om bibliotekets allra senaste medieinköp.

2004 lanserades också möjligheten att ladda ner e-böcker.

2005 deltog Borlänge bibliotek i ett länstäckande projekt som kallas ”Tillgängliga bibliotek i Dalarna”. Målet var att göra lokalerna tillgängliga för funktionshindrade.

2005 invigdes Lånerut, den första låneautomaten på Borlänge bibliotek. Det var en elefant-automat på barnavdelningen.  I automaten kunde man låna böcker med hjälp av sitt
lånekort.

2006 kom möjligheten att få digital åtkomst till MTM:s bestånd av talböcker för landets bibliotek. 

2006 invigdes Borlängekonstnären Roland Backlunds stubbe på barnavdelningen.

2009 dök stentroll i olika storlekar upp i hyllorna på biblioteket av okänd konstnär.

 

Fotografier från utställningen om 2000-talet:

Läs vidare:

BORLÄNGE BIBLIOTEK 50 ÅR VID SVEATORGET

FÖRE 1972

BIBLIOTEKSHUSET

1970-TAL

1980-TAL

1990-TAL

2000-TAL

2010-TAL

2020-TAL

   

 

 

Texter från utställningen om 2000-talet: