1990-tal

Under 1990-talet fick biblioteket kvittoskrivare och personalen behövde inte längre stå och stämpla datumkort för alla utlån  - vilken lättnad!

Under 1990-talet gjordes även vissa förändringar i huset. Väggen och dörren mellan
lånedisken och barnavdelning på entréplan revs och lånedisken byggdes om.

1991 firade Borlänge bibliotek att det var 400 år sedan den första barnboken gavs ut. Detta med aktiviteter under hela året.

1991 invigdes Stora Tunas bibliotek i Fornby Folkhögskola.
Biblioteket i Tuna Hästberg stängdes.

1992 hade biblioteket CD-skivor och VHS-kassetter för utlåning. Det fanns musikrum,
kommunal hörna och flera studierum, men inget café.

1993 öppnade det återigen ett café på biblioteket – Miljökaféet.

1995 invigdes bibliotekets IT verkstad där allmänheten bland annat hade möjlighet att prova på internet. Du behövde vara 18 år och boka en tid. Biblioteket utsattes dock senare för
sabotage mot datorerna. Sladdar klipptes av och datorer plockades sönder. Myntboxar till
kopieringsmaskinen och toaletterna hade också brutits upp.

1996 fick Sverige en Bibliotekslag. Där står bland annat att varje kommun ska ha ett
folkbibliotek, att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek och att det ska vara
gratis att låna. Den svenska bibliotekslagen har varit omtvistad och den innehåller inte några
direktiv om kvalitetskrav.

1998 hade biblioteket två tjänster som arbetade med Boken kommer, för personer som har svårt att själva ta sig till biblioteket. Då var det runt 115 personer som utnyttjade denna
service.

1998 kom Lennart Hellsing på författarbesök.

1999 firade biblioteket Hellsings 80-års dag.

 

Fotografier från utställningen om 1990-talet:

Läs vidare:

BORLÄNGE BIBLIOTEK 50 ÅR VID SVEATORGET

FÖRE 1972

BIBLIOTEKSHUSET

1970-TAL

1980-TAL

1990-TAL

2000-TAL

2010-TAL

2020-TAL

 

 

 

Texter från utställningen om 1990-talet: