1980-tal

1980 startade utlåning av kassettband med barnmusik och sagor. Biblioteket fick ett avtal med STIM för att få spela över ett exemplar av varje LP-skiva som biblioteket hade till
kassettband, ett stort arbete.

1980 förstatligades Talboks- och Punktskriftsbiblioteket (TPB). Myndigheten fick i uppgift att läsa in  25 procent av de böcker som trycktes och för att lyckas med det infördes ett
undantag i upphovsrätten.

1980 rapporterades om böcker som stjäls från biblioteket, främst om sexualupplysning.
Eventuellt är man för generad för att låna böckerna.

1981 blev det rökförbud i bibliotekets cafeteria, vilket möter en del motstånd.

1981 invigdes en ny biblioteksfilial i Jakobsgårdarna.

1983 fick biblioteket författarbesök av Ernst Brunner.

1984 debatterades bibliotekets urvalsprinciper för inköp av nya böcker. Biggles, Fem-böcker och Kitty-böcker togs bort, vilket skapade debatt. Biblioteket hade på denna tid en så kallad ”gift-hylla” med barnböcker i magasinet, där litteratur med ”tveksamt innehåll” placerades.

1986 anslöt Borlänge bibliotek sig som första bibliotek i Dalarna till BUMS - Bibliotekens
Utlånings- och MediekontrollSystem och blev datoriserat. BUMS var en stordatorlösning från företaget Bibliotekstjänst. Kortkatalogen ersattes av mikrofilm och lånet registrerades med hjälp av en datapenna som registrerade en streckkombination. En datateknik som
redan tillämpades i England och börjat komma till Sverige. Den nya katalogen gav
möjligheten att söka online, direkt i Bibliotekstjänsts centralkatalog.

1986 sjönk utlåningsstatistiken. Kabel-TV och video troddes vara den främsta orsaken.

1989 kom en skrivelse från biblioteksanställda om att få flytta till större lokaler i
Domushuset, detta efter att biblioteket blivit av med flera av sina rum och samlingssalar.

1989 fick biblioteket författarbesök av Kerstin Thorwall.

 

Fotografier från utställningen om 1980-talet: 

Läs vidare:

BORLÄNGE BIBLIOTEK 50 ÅR VID SVEATORGET

FÖRE 1972

BIBLIOTEKSHUSET

1970-TAL

1980-TAL

1990-TAL

2000-TAL

2010-TAL

2020-TAL

 

 

Texter från utställningen om 1980-talet: