1970-tal

1972 invigdes det nya ståtliga biblioteket vid Sveatorget! Biblioteket blev snabbt väldigt
uppskattat och det var ofta lång kö innan öppning. Under 70-talet gick utlåningsstatistiken stadigt uppåt.

Biblioteket hade vid denna tid förutom barn- och ungdomsavdelning och vuxenavdelning en caféteria som drevs av fritidsstyrelsen där man kunde köpa en liten kopp kaffe för 1:30 kr och en stor kopp för 1:70 kr (1976). På vuxenavdelningen fanns sex stycken musikavlyssningsplatser, varav en var reserverad för klassisk musik. Man införde 13-årsgräns då det snabbt blev populärt och ofta blev kö. Under hösten 1972 blev det även möjligt att låna hem skivor. Det fanns även ett musikrum där flera personer kunde lyssna gemensamt och där konserter kunde hållas. På första våningen fanns Dalalitteraturen och ett läsrum. Det fanns också flera studierum som kunde nås med en nyckel via Borganäsvägen, där det också fanns pentry med kokskåp. På entréplan fanns även en telefonautomat. Två trappor upp fanns också Samlaren, ett rum som föreningar och organisationer kunde boka in sig i.

Under 1970-talet hade biblioteket många filialer, som: Idkerberget, Övre Tjärna,
Domnarvet, Rämshyttan, Forssaängskolan, Bullermyren, Kvarnsveden, och Torsång.

1973 slutade biblioteket ha veckotidningar/damtidningar på grund av ekonomiska och
principiella skäl, detta skapade debatt! Samma år installerades lås på toaletterna efter
vandalisering. Besökare får därefter låna nyckel i receptionen.

1976 beslutade Kulturnämnden i Borlänge att satsa på biblioteksverksamhet för förskolebarn. Samtliga förskolor och daghem med 6-åringar skulle få besök av personal från
biblioteket och sedan få besöka sitt närmsta bibliotek.

1977 började talböcker för personer med läsnedsättning spelas in på kassetter i stället för på öppen spole. Detta underlättade användningen och förenklade utlån och läsning.

1977 bestals biblioteket på minst 73 volymer från Dalarummet, främst originalupplagor ur Strindbergs produktion. Mycket värdefulla.

Under 1970-talet använde sig biblioteket inte av datorer, den tekniken kom senare. För att hitta böcker använde personalen bokkort av papper som sorterades in för hand i kartotek, ett tids-krävande jobb. 

 

Fotografier från utställningen om 1970-talet:

Läs vidare:

BORLÄNGE BIBLIOTEK 50 ÅR VID SVEATORGET

FÖRE 1972

BIBLIOTEKSHUSET

1970-TAL

1980-TAL

1990-TAL

2000-TAL

2010-TAL

2020-TAL

 

Texter från utställningen om 1970-talet: